Talmanus och brev från Nisse

Det finns inte så många brev och kort sparade från Mora-Nisse. Men visst skickade han hem lite information om läget då och då i främmande land. När de stora segrarna kom, såsom i St Moritz och Holmenkollen så blev han så upptagen av press och annat att tid inte fanns för egna göromål såsom t.ex. brevskrivning.

Han var ofta engagerad som talare i olika sammanhang och flera av han talmanus är sparade. Han höll tal i många sammanhang, vid festligheter, möten av olika slag m.m. Han delgav gärna sina tankar om idrott i allmänhet och dess positiva effekter för utövarna och hela samhället.  Skidåkning och träning var ett område som Nils uppenbart behärskade och han delgav gärna sina synpunkter i olika sammanhang.

Här följer några kort, brev och en del nertecknade talmanus. Kanske inte helt lättlästa men ändå intressanta tankar från Mora-Nisse och hans tid.